| AC REAL s.r.o.

blog

Zpětná hypotéka na nemovitost: o co jde a pro koho je určená

Zpětná hypotéka na nemovitost: o co jde a pro koho je určená

Zpětná hypotéka je známá také pod pojmy obrácená, reverzní nebo seniorská hypotéka či renta z nemovitosti. Všemi těmito termíny je označován spotřebitelský úvěr, jenž má českým seniorům poskytnout přilepšení na důchod. Jaký je princip zpětné hypotéky, jaké instituce tuto formu úvěru nabízí a jaké jsou její klady a zápory? Na to vše se podíváme v dnešním článku.

Princip zpětné hypotéky

Zpětná hypotéka je teoreticky vcelku jednoduchá záležitost – ve prospěch poskytovatele úvěru zastaví senior (ve věku minimálně 60+ let) vlastní nemovitost a na oplátku je mu dle sjednané smlouvy vyplácena každý měsíc renta. Dokud senior dostává výplatu renty, zůstává vlastníkem nemovitosti a nemusí platit žádné úroky ani splátky. Jde tedy o extra příjem k důchodu, který může senior využít pro své potřeby.

Ke splacení úvěru včetně úroků dochází zpravidla až po seniorově smrti, kdy se vzniklý dluh řeší v dědickém řízení. Dědicové se tak mohou rozhodnout, jestli úvěr splatí. Pokud zemřelý senior žádné dědice nemá, dluh je vyrovnán při prodeji nemovitosti. Zpětnou hypotéku může senior ukončit i sám před svou smrtí, musí nicméně splatit dluh i s úroky.

Pro koho může být zpětná hypotéka výhodná?

Tento velmi specifický spotřebitelský úvěr cílí zejména na osamělé seniory, kteří vlastní nemovitost, kterou nechtějí nebo nemají komu odkázat a chtějí dožít na svém a hledají možnosti, jak si k důchodu trochu přilepšit, přičemž renta je jim vyplácena zpravidla celoživotně. To se může pro cílovou skupinu zdát jako lákavá představa, má však svá zřejmá úskalí.

Co brát při zpětné hypotéce v potaz

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že tento typ úvěru má poměrně vysokou úrokovou sazbu (v současnosti přesahující 10 %). To může být značně nepříjemné, pokud byste se rozhodli úvěr splatit ještě za svého života anebo v případě, kdy by chtěli úvěr vypořádat případní dědicové. Pokud o zpětné hypotéce uvažujete, velmi pečlivě si přečtěte úvěrovou smlouvu, zejména ujednání týkající se způsobu a délky vyplácení renty, výše a doby platnosti úrokové sazby, způsobu výpočtu úroku a také informace o případné kapitalizaci úroků. Zkontrolujte si také správné ocenění zastavované nemovitosti, která bude ke zpětné hypotéce sloužit coby zástava.

Existují ale i další nástrahy zpětné hypotéky. Například fakt, že nemovitost, kterou se zaručíte, je až do vaší smrti zatížena hypotékou. Není tedy možné ji bez souhlasu poskytovatele prodat, rekonstruovat, převést na jiného vlastníka či zaručit se jí za hypotéku vašich potomků. O svou nemovitost máte však povinnost se i nadále řádně starat, tj. platit pojištění domácnosti, zajistit z vlastní kapsy potřebné opravy či rekonstrukci, aby nedošlo ke snížení reálné ceny nemovitosti. Zároveň nesmíte svůj domov na delší dobu opustit.

Zpětná hypotéka je navíc zpravidla nastavena tak, že není jednoduché ji jen tak zrušit či vypořádat, zejména v případě, pokud nemáte jak vrátit utracené peníze a vypořádat dluh i s úroky. Jakékoliv změny včetně předčasného splacení či zrušení smlouvy navíc na sobě mají nabalené přemrštěné poplatky.

Banky vám zpětnou hypotéku neposkytnou

Všechny tyto faktory ukazují na to, že zpětná hypotéka je v České republice jen velmi okrajově využívaným finančním produktem, který navíc tradiční finanční instituce (banky) svým klientům vůbec nenabízí. Můžete se tak s nimi setkat pouze u subjektů, které mají licenci od České národní banky k poskytování spotřebitelských úvěrů. Obecně se však jedná o vcelku kontroverzní produkt, který cílí na zranitelnější část populace a obecně se příliš nedoporučuje jej využívat.

 

Kontaktujte nás

Ozvěte se nám s jakýmkoli dotazem

* povinné položky

Pomůžu Vám prodat Vaši nemovitost co nejdříve.

Irena Šneková
arrow
Irena Šneková
telefon

Volejte zdarma

731 516 417
icon

NAVŠTIVTE NÁS

Dělnická 397/39 Brno Komín 624 00